Integritet och Cookies

Genom att använda den här webbplatsen accepterar du att Shinemate.se (Cifab Trading AB org.nr 556307-2098) behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn och vid var tidpunkt gällande lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig.

För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Syftet med vår behandling av insamlade personuppgifter är att kunna;
- Möjliggöra köp på webbplatsen glossercarcare.com
- Möjliggöra riktad marknadsföring via epost, sms och andra kanaler om du önskar.

Personuppgifter från tredje part

I samband med orderläggning kommer Klarna samla personuppgifter om dig. Enligt Klarnas villkor är således Klarna personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. Läs mer om Klarnas villkor här.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Transaktionell epost

Vi använder den e-postadress du förser oss med i samband med köp till att skicka order och leveransinformation, uppdateringar och frågor som rör din beställning.

Nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress du förser oss med vid registrering för nyhetsbrev till att skicka relevanta erbjudanden, nyheter och liknande via mail och andra sociala kanaler. I varje nyhetsbrev kan du med ett enkelt knapptryck avprenumerera dig från alla framtida nyhetsbrevsutskick. Notera att avprenumerationen inte berör orderbekräftelser, leveransbekräftelser och liknande.

Kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga eller för att tillhandahålla kundservice.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga eller för att tillhandahålla kundservice.

HUR SKYDDAS PERSONUPPGIFTERNA?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för kunna uträtta en specifik uppgift (t.ex. orderhantering, fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.


DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av följande rättigheter:

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke, rätta dina uppgifter eller begära ut information. Du kan också kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
 

COOKIES

När du besöker våra webbplats används cookies bl a för att webbplatsen ska känna igen den enhet du använder. Cookies förbättrar din användarupplevelse eftersom de kommer ihåg dina inloggningsuppgifter vid ditt nästa besök. De ger oss också information om ditt beteende på våra webbplatser, vilket gör att vi kan anpassa innehållet så att det blir mer relevant för dig.


VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som används av webbplatsen för att göra din upplevelse smidigare. Vi använder dem för att spåra vilka sidor du besöker, komma ihåg vem du är eller komma ihåg dina inställningar, till exempel språk. Pixlar är små kodbitar på vår webbplats som vi använder för att registrera konverteringar via webbannonser. Med hjälp av dem kan vi internt på vår webbplats anpassa extern reklam till kundgrupper baserat på deras intressen.

Med hjälp av cookies kan webbplatserna lagra och använda data direkt i webbläsaren.
På den här webbplatsen används olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Ett villkor för användningen av cookies är att du har gett ditt samtycke till användningen. Det är tillräckligt att du samtycker en gång för varje ändamål. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookiepolicyn på vår webbplats genom att:
Återkalla ditt samtycke 

Du kan även själv radera alla sparade cookies samt neka användandet av cookies genom att gå in på inställningar i din webbläsare. Vi vill dock informera om att detta kan sänka användarvänligheten av webbplatsen.

Se hela vår cookiedeklaration här: